Stichting ‘SAVIE’ (Students Abroad Volunteering In Eastern Europe, voorheen Stichting ‘Wij Helpen Daar’) is een door studenten opgerichte organisatie, die zich inzet voor minderbedeelden in Oost-Europa. Hoewel het gewapend conflict in dit gebied al enige tijd voorbij is, is de situatie nog verre van ideaal. Vooral op het terrein van het maatschappelijk welzijn moet er nog veel werk worden verricht!

Waarom we jou nodig hebben! Swing for SAVIE is een visuele representatie van het verloop van tijd. Als de schommel naar achteren gaat, zie je de periode dat SAVIE opgericht is en de noodzaak hiervan. De schommel op zijn laagste punt representeert de huidige situatie in Oost-Europa. Als de schommel naar voren gaat, zie je de situatie in Oost-Europa waar SAVIE naar streeft. Hiervoor zijn vrijwilligers nodig, en daarom zoeken we jou!
Maak het verschil

1991 - Begin Joegoslavische oorlog

De Joegoslavische oorlogen (1991–2001) vormen een reeks van etnische conflicten die losbarstten toen Joegoslavië uiteenviel.

In het nieuws kwam in 1992 naar buiten dat er interneringskampen in Bosnië-Herzegovina bestonden. In deze interneringkampen werden executies voltrokken en mensen gemarteld en uitgehongerd; een schrikbeeld dat lijkt op de concentratiekampen van de Tweede Wereldoorlog. Na WOII en na de belofte dat dergelijke kampen er nooit meer mochten komen, waren ze toch terug in Europa: de kampen om een bevolkingsgroep vanwege afkomst, religie of wat dan ook te verbannen of zelfs te vernietigen. Zo’n zeshonderd overlevenden kwamen via de UNHCR en onder bescherming van de Verenigde Naties in Haarlem terecht.

1993 - Ontstaan Wij Helpen Daar

Met veel moeite lukte het een student deze vluchtelingen te bezoeken. Sten Fierant, de student in kwestie, zette een sociaal programma op om afleiding te creëren voor de bewoners van het centrum. Via deze activiteiten leerde hij mensen kennen van zowel de gemeente als van het vluchtelingenwerk, en hij sloot zich uiteindelijk aan bij Leiden-Dalmacija. In de zomer van 1993 vertrok hij met een delegatie naar Dalmatië, het eiland Ciovo bij Trogir, om een samenwerkingsband op te bouwen.
Vanuit hier zijn er elke zomer meerdere projecten naar voormalig Joegoslavië vertrokken, ook nadat de oorlog voorbij was. Want de oorlog was misschien wel voorbij maar de hulp was nog wel nodig.

2018 - Naamsverandering naar
Stichting SAVIE

Om internationaler te worden is ervoor gekozen de naam te veranderen, jammer genoeg is hierdoor de naamsbekendheid minder geworden en zijn dus ook de aanmeldingen achteruit gegaan.

Wat doet SAVIE?

Wij dragen hieraan bij door middel van de organisatie van vijf projecten. Wij bieden persoonlijke hulp en materiële steun aan verstandelijk gehandicapte kinderen en volwassenen in Stamnica (Servië), aan Romakinderen in Veliko Gradište (Servië), aan arme gezinnen in Sarajevo (Bosnië en Herzegovina) en aan lichamelijk gehandicapten en kinderen in het ziekenhuis in Rozaje (Montenegro). Bij deze projecten staan persoonlijke aandacht voor ouderen, kinderen en gehandicapten centraal. Dit ontbreekt vaak wegens het gebrek aan personeel en financiële middelen.
Maak het verschil